30 augustus 2010

Doekle Terpstra


Het moet bij een van de kabinetten Balkenende zijn geweest dat Doekle Terpstra ook aan de beurt wilde komen. Het was Aart Jan de Geus gelukt en waarom zou het hem niet lukken? Maar zoals het zo vaak gaat met benoemingen van ministers, het hangt van veel factoren af of je in aanmerking komt en toeval is daarvan een van de belangrijkste. Hoe het ook zij, gebrek aan kwaliteit of gewoon toeval, Doekle was wel beschikbaar, maar werd toch niet tot het ambt geroepen. Wat nu?

De HBO-raad bood uitkomst. Doekle werd voorzitter van dit belangrijke orgaan. En belangrijk is deze HBO-raad zeker. Wie ziet in welke diepe crisis het HBO op dit moment verkeert, zou graag een voorzitter zien die zich dag en nacht, dus 24/7, inzet om deze onderwijsmoloch weer op de rails te krijgen. Er is zo veel misgegaan en dus zo ontzettend veel te doen. Maar dan ben je bij Doekle aan het verkeerde adres.

Leg je oor eens te luisteren bij studenten van grote HBO-instellingen en de moed zakt je in de schoenen. Lessen gaan niet door omdat de docent niet komt opdagen, of ze gaan wel door maar in een ander lokaal en niemand weet welk, de docenten zijn niet bevoegd en proberen te roeien met de riemen die ze hebben, het lesmateriaal is bijeengeraapt en is vaak een HBO-opleiding niet waardig, tentamens gaan niet door, of worden naar een andere, soms een eerdere datum verplaatst, vaak zonder medeweten van de studenten, de tentamens zijn gelijk aan eerdere tentamens, en ga zo maar door. Onlangs kwam aan het licht dat spookstudenten, studenten dus die nog wel zijn ingeschreven maar verder geen vorderingen meer maken, via het klassikaal maken van een werkstuk of op basis van werkervaring alsnog hun diploma uitgereikt krijgen. Voor ingewijden zijn dergelijke praktijken geen nieuws. Maar de gewone burger die voor zichzelf of zijn kinderen een HBO-opleiding wil kiezen en vertrouwen heeft in de overheid, weet van al deze ellende weinig of niets en stapt argeloos en met met open ogen in de fuik.

Zeker, gelukkig, gelukkig is dit niet op alle HBO-instellingen het geval en zeker niet bij alle opleidingen, maar in het Rotterdamse zijn deze praktijken zeker geen uitzondering. Studenten klagen steen en been en dat doen ze niet snel, maar uiteindelijk merken ze dat ze met een dergelijke opleiding een kat in de zak hebben verworven.

Genoeg te doen dus voor een voorzitter van de HBO-raad. Maar nee, wanneer Doekle voor de radio wordt geconfronteerd met deze horror stories, ontkent hij ze zonder aarzeling. Hij neemt het dapper op voor 'zijn' HBO's en personeel en verwijst de aantijgingen naar het rijk der fabelen. Natuurlijk, overal gebeurt er wel eens iets, maar structureel is er niets aan de hand, aldus Doekle. Dat weten we dan weer en daarna hoor je niets meer van hem.

Dat is te zeggen, wanneer het gaat over het HBO. Des te meer hoor je van hem in allerlei zaken die niets te maken hebben met zijn belangrijke dagtaak. Moet er een handtekeningenactie worden opgezet tegen Wilders? Doekle staat vooraan en staat de pers van krant, radio en tv te woord. Moet er een stuk in de krant komen over de onwenselijkheid van een gedoogkabinet, dan roert Doekle zich als een van de eersten. Wordt in dit verband gesproken over partijprominenten van het CDA, dan weet Doekle zijn naam snel hoog in het lijstje te wurmen.

Hij is niet alleen hyperactief op politiek gebied (zoals in het bovenstaande voorbeeld tegen de PVV en Wilders), maar op allerlei terreinen die de publiciteit halen. Het gaat te ver al deze publieke optredens van Doekle op te sommen. Het zijn er teveel, maar wie de naam Doekle Terpstra googlet, ziet in een oogopslag: de HBO-raad moet het grotendeels zonder zijn voorzitter stellen. Voor Doekle zijn er belangrijker zaken.

Geen opmerkingen: