14 januari 2017

Renovatie van een laan: klucht in 6 bedrijven


Ongeveer acht jaar geleden zou een mooie brede laan in de Rotterdamse wijk Kralingen worden gerenoveerd. Hieronder wordt verhaald hoe de renovatie werd uitgevoerd en tot welk resultaat dit heeft geleid. Een klucht in 6 bedrijven.

Wat vooraf gaat
De brede laan ontleent haar uitstraling aan de grote herenhuizen en aan de ongeveer 30 robinia's die aan de ene kant van de rijbaan staan. Deze oude bomen hebben dikke karakteristieke stammen en in de zomer veel blad. Eerder had de gemeente al veel van deze bomen willen kappen, maar daarvan afgezien omdat de bewoners hun bezwaren daartegen zagen beloond.
Toen de laan aan een grote onderhoudsbeurt toe was, overlegde de gemeente met de bewoners over de bomen. Deze stonden te dicht aan de rijweg en dat leverde schade op aan de wortels en dus aan de bomen. Daarom wilde de gemeente de rijbaan iets versmallen. Na enkele besprekingen vonden de bewoners dat een goed idee en de werkzaamheden konden beginnen.

De laan wordt gerenoveerd
Toen de wegenbouwers flink waren opgeschoten met hun werkzaamheden, merkten enkele bewoners al op dat de rijbaan niet alleen aan de zijde van de bomen werd versmald, maar ook aan de andere zijde van de rijbaan. Aan die kant was het trottoir verbreed. De werklieden werden hierop gewezen, maar deze toonden aan de hand van werktekeningen aan dat zij het werk volgens opgaaf uitvoerden.

Afgereden buitenspiegels
Na een paar maanden werd de laan voor verkeer vrijgegeven en de bewoners konden hun auto's weer parkeren. Meteen werd duidelijk dat de laan inderdaad een stuk smaller was geworden dan door de gemeente tijdens het overleg was voorgehouden.
De auto's werden weer keurig geparkeerd zoals de bewoners gewend waren voor de renovatie. Aan de ene kant werden de auto's geparkeerd in de parkeerhavens tussen de robinia's en aan de trottoirzijde werden auto's op de rijbaan geparkeerd.
Al spoedig werd duidelijk dat de brede vrachtwagens die bij Albert Heijn hun lading hadden afgeleverd grote moeite hadden op de versmalde rijbaan de geparkeerde auto's niet te raken. Het was dus geen verrassing dat diverse bewoners die hun auto aan de trottoirzijde hadden geparkeerd het voertuig aantroffen met een kapotgereden buitenspiegel.

Dan maar op de stoep parkeren
Zoals gebruikelijk losten bezoekjes aan het politiebureau de problemen niet op: 'Daar gaan wij niet over, dan moet u bij de gemeente zijn.' Dat was een goed idee, maar de gemeente zag ook niet onmiddellijk een oplossing.
Ten einde raad parkeerden de bewoners hun auto's gedeeltelijk op het trottoir. Dat was weliswaar niet toegestaan, maar zo staan ze relatief veilig voor passerende vrachtauto's, was hun overweging. Trouwens, dat gebeurt al jarenlang ook in andere lanen in Kralingen.

Maar de politie deelt bekeuringen uit
Dat gaat zo maar niet, moet de politie hebben gedacht. Deze laan is splinternieuw en dan moeten de auto's op de rijbaan parkeren zoals voorgeschreven, en niet op het trottoir. En dus troffen diverse bewoners een bekeuring achter hun ruitenwissers aan. Voor velen van hen was de maat vol. Ze protesteerden bij de gemeente tegen de gang van zaken maar kregen aanvankelijk nul op rekest. 'Met de rechter voorwielen het trottoir oprijden kan de trottoirband beschadigen en dat moet worden voorkomen', hield de gemeente de bewoners voor. Die raakten ondertussen behoorlijk ge├»rriteerd en kondigden aan het er niet bij te laten zitten. Je wordt door de hond of door de kat gebeten, was het argument: of je spiegel wordt er afgereden met alle kosten van dien, of je krijgt een bekeuring en die kost ook veel geld. 'See you in court', was de boodschap.

De Hollandse oplossing: gedogen
De gemeente moet hebben overwogen dat de communicatie met de burger hiermee een vervelende wending nam. Hoe het overleg tussen politie en gemeente precies is verlopen, is niet geheel duidelijk, maar al snel bleek dat parkeren op het trottoir weliswaar niet is toegestaan, maar dat in dit speciale geval de overtredingen zouden worden gedoogd: er zullen geen bekeuringen meer worden uitgedeeld.
De bewoners waren met deze oplossing weliswaar tevredengesteld, maar toch hielden ze van de affaire een nare smaak over.
De laan wordt gerenoveerd en na afloop moet je schade voorkomen door op het trottoir parkeren, wat niet mag, maar het wordt wel gedoogd. Dus staan in de laan de auto's schots en scheef met de rechter wielen op het trottoir geparkeerd. Geen gezicht dus.

Geen opmerkingen: